Vastuvõtt

10. klassi vastuvõtt


Tarvastu Gümnaasium ootab 2023/2024 õppeaastal 10. klassi tulevate õpilaste avaldusi 19.06.2023 - 28.06.2023.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata kooli e-posti aadressile: kool@tarvastu.vil.ee

Avalduse vorm on leitav kooli kodulehelt taotluste alt või klõpsates siia.

Koolis kohapeal saab avalduse täita tööpäevadel:

19. - 22. juuni kell 8.00 – 12.00

26. - 28. juuni kell 8.00 – 12.00

Laekunud avalduste põhjal lepitakse kokku vestluste ajad. Vestlused toimuvad vahemikus 20. juuni kuni 29. juuni 2023.

Vestlusele võtta kaasa järgmised dokumendid:

  • Sisseastuja isikut tõendav dokument või sünnitunnistus
  • Põhikooli lõputunnistus
  • 9. klassi klassitunnistus
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik täita ka koolis)

Otsus 10. klassi vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta avaldatakse hiljemalt 30. juuni 2023.
 

Ajavahemikul 21. – 25. august 2023 toimub täiendav vastuvõtt. Avaldusi võetakse vastu koolis 21. august kuni 25. august kell 8.00 – 12.00.

 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise kord

 

Tarvastu Gümnaasium ootab 2023/2024 õppeaastal 10. klassi tulevate õpilaste avaldusi 19.06.2023 - 28.06.2023.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata kooli e-posti aadressile: kool@tarvastu.vil.ee

Avalduse vorm on leitav kooli kodulehelt taotluste alt või klõpsates siia.

Koolis kohapeal saab avalduse täita tööpäevadel:

19. - 22. juuni kell 8.00 – 12.00

26. - 28. juuni kell 8.00 – 12.00

Laekunud avalduste põhjal lepitakse kokku vestluste ajad. Vestlused toimuvad vahemikus 20. juuni kuni 29. juuni 2023.

Vestlusele võtta kaasa järgmised dokumendid:

  • Sisseastuja isikut tõendav dokument või sünnitunnistus
  • Põhikooli lõputunnistus
  • 9. klassi klassitunnistus
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik täita ka koolis)

Otsus 10. klassi vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta avaldatakse hiljemalt 30. juuni 2023.
 

Ajavahemikul 21. – 25. august 2023 toimub täiendav vastuvõtt. Avaldusi võetakse vastu koolis 21. august kuni 25. august kell 8.00 – 12.00.

 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise kord