Meie koolist

Ajarännak

Ajarännak on õppemeetod, mis kasutab kohalikku kultuuripärandit õppeprotsessis kaasaegsete teemade kajastamiseks ja pakub võimalusi kogukonna ühendamiseks.

Ajarännaku eesmärgiks on edendada õppimist, sotsiaalset ühtekuuluvust ja aidata kaasa kogukonna ülesehitamisele. Selle raamides saab luua kogukondade rühmi ja toetada koolides haridust kui õppimise, dialoogi ja mõttevahetuse platvormi, kasutades ära kohalikku kultuuripärandit.


Ajarännaku meetodi viis põhiprintsiipi:

  • Kasutatakse ära kohalikke vaatamisväärsusi ja lugusid.
  • Võtmeküsimused ühendavad tänapäevaseid teemasid minevikuga.
  • Mitu partnerit teevad koostööd.
  • Erinevad vaatenurgad nii minevikusündmustele kui tänapäevale lähenemisel.
  • Peegeldav dialoog kogu Ajarännaku protsessi/sündmuse jooksul.

Ajarännaku sihtgrupiks on kohalik kogukond ja koolid. Meetodiga saab lähemalt tutvuda rahvusvahelise organisatsiooni Bridging Ages kodulehel.

Eestis tegelevad Ajarännaku tutvustamise ja korraldamisega Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts.

Esimene üle-eestiline Ajarännak korraldati 2018. aastal Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamiseks ja sellest võttis osa üle 8400 inimese – samal päeval, samal kellaajal loeti igas Eestimaa nurgas, kus osalejaid leidus, ette Iseseisvusmanifest. Ajarännak 1918 oli "Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2018" nominent hariduse kategoorias.

Teine suur ühine Ajarännak leidis aset 2019. aastal, kui möödus 150 aastat eestlaste esimesest üldlaulupeost. Seda tegi kaasa enam kui 6100 inimest, väikese külakoori näitel uurisid osalejad, kuidas Eestimaa erinevais paigus laulupeole minekuks valmistuti, mida arutati, mille üle vaieldi. Peamiseks eesmärgiks oli teadvustada, millised olulised ühiskondlikud ja sotsiaalsed protsessid käivitusid tänu esimesele laulupeole. Tarvastu Gümnaasiumi noored korraldasid oma lauluproovi Tarvastu Käsitöökojas, muusikalise poolega toetasid õpetaja Merle Mets ja tema juhendatud kooli ansambel.

Sel aastal toimus Ajarännak 1920, mis uuris Tartu rahuläbirääkimiste lugu, andes rahulepingu sõlmimise 100. aastapäeval võimaluse seda mitme vaatenurga alt jälgida. Tarvastu Gümnaasiumi 10. – 12. klassi õpilased korraldasid oma Ajarännaku Kärstna mõisas 6. veebruaril.

Siiani toimunud ajarännakuid kajastab ERMi koduleht: Ajarännak 1918 ja Ajarännak 1869 

Tarvastu Gümnaasiumi noorte osalusel toimunud Ajarännakust 1918 kirjutab Sakala siin ja siin.

Meetodit tutvustab Õpetajate Leht

Ajarännak Tarvastu Gümnaasiumis:

2017

2018

2019

2021

 

Ajarännaku meetodi viis põhiprintsiipi:

  • Kasutatakse ära kohalikke vaatamisväärsusi ja lugusid.
  • Võtmeküsimused ühendavad tänapäevaseid teemasid minevikuga.
  • Mitu partnerit teevad koostööd.
  • Erinevad vaatenurgad nii minevikusündmustele kui tänapäevale lähenemisel.
  • Peegeldav dialoog kogu Ajarännaku protsessi/sündmuse jooksul.

Ajarännaku sihtgrupiks on kohalik kogukond ja koolid. Meetodiga saab lähemalt tutvuda rahvusvahelise organisatsiooni Bridging Ages kodulehel.

Eestis tegelevad Ajarännaku tutvustamise ja korraldamisega Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts.

Esimene üle-eestiline Ajarännak korraldati 2018. aastal Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamiseks ja sellest võttis osa üle 8400 inimese – samal päeval, samal kellaajal loeti igas Eestimaa nurgas, kus osalejaid leidus, ette Iseseisvusmanifest. Ajarännak 1918 oli "Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2018" nominent hariduse kategoorias.

Teine suur ühine Ajarännak leidis aset 2019. aastal, kui möödus 150 aastat eestlaste esimesest üldlaulupeost. Seda tegi kaasa enam kui 6100 inimest, väikese külakoori näitel uurisid osalejad, kuidas Eestimaa erinevais paigus laulupeole minekuks valmistuti, mida arutati, mille üle vaieldi. Peamiseks eesmärgiks oli teadvustada, millised olulised ühiskondlikud ja sotsiaalsed protsessid käivitusid tänu esimesele laulupeole. Tarvastu Gümnaasiumi noored korraldasid oma lauluproovi Tarvastu Käsitöökojas, muusikalise poolega toetasid õpetaja Merle Mets ja tema juhendatud kooli ansambel.

Sel aastal toimus Ajarännak 1920, mis uuris Tartu rahuläbirääkimiste lugu, andes rahulepingu sõlmimise 100. aastapäeval võimaluse seda mitme vaatenurga alt jälgida. Tarvastu Gümnaasiumi 10. – 12. klassi õpilased korraldasid oma Ajarännaku Kärstna mõisas 6. veebruaril.

Siiani toimunud ajarännakuid kajastab ERMi koduleht: Ajarännak 1918 ja Ajarännak 1869 

Tarvastu Gümnaasiumi noorte osalusel toimunud Ajarännakust 1918 kirjutab Sakala siin ja siin.

Meetodit tutvustab Õpetajate Leht

Ajarännak Tarvastu Gümnaasiumis:

2017

2018

2019

2021