Reede, 19.12.2014  
Tunniplaanid
Pildigalerii
Viimased uudised
Reede, 13.06.2014
Loovuslaager
Laupäev, 31.05.2014
Valmas seiklemas
Esmaspäev, 19.05.2014
Looduspäev Tarvastus
« Detsember 2014 »
ET K N RL P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
eKool
Comenius
Novaator

Mustla Keskkool

Mustla Keskkool aastatel 1947 -  1987  
 

1947
 • Mustla 7-klassiline kool muudeti Mustla Keskkooliks.
 • Keskkooli esimeseks direktoriks oli Henno Hommuk.
 
1950
 • Mustla kooli tulid üle ka Tarvastu kooli lapsed.
 • Mustla Keskkool alustas tööd 11- klassilisena.
 
 
1951

                                                                                                                                     

 • Kevadel lõpetas esimene lend keskharidusega noori, kokku 16.
 • Rajati õppe-katseaed, see piirati taraga ja istutati 500-meetrine hekk.
1952
 • Esimest korda avati paralleelklassid.
1954
 • Direktorina asus tööle Voldemar Vissor, kes oli selles ametis kokku 26 aastat.
 • Naturalistide ring osales esimest korda Moskva põllumajandusnäitusel.
1955
 • Tehti algust kanatibude hautamisega.
 • Tehnikaring valmistas inkubaatori, haudetegevuse jälgimiseks seati 6.-11. klassi õpilastest sisse ööpäevaringne valve.
1956
 • 2. detsembril peeti esimest korda pidulikult kooli aastapäeva ( 25 aastat avamisest).
 • Lastevanemad ja õpetajad kinkisid koolile pianiino.
1957
 • Mais tõsteti maja katus tungraudadega üles ja alustati III korruse ehitamist
 • Novembriks saadi korda kaks ruumi - tööõpetuse ja bioloogia klass.
 • Alustati küülikukasvatust.
1958
 • Märtsiks valmis lõplikult maja III korrus.
 • Mustla Keskkooli juurde loodi koolikolhoos Sakala.
1959
 • Hakati õpetama saksa keelt.
 • IX klassist alustati laia profiiliga põllumajandustöötajate ettevalmistamist.
1960
 • Avati pikapäevarühmad.
 • Tegutses segakoor, ansamblid, kergemuusikaorkester.
1961
 • Kool sai lastevanemate ja majandite toetusel 30. aastapäevaks puhkpillikomplekti.
 • Soovijaile alustati saksa keele õpetamist alates II klassist.
1962
 • Koolis oli 427 õpilast.
 • Kõigis klassides tegeldi kodu-uurimisega.Tegevust alustas kooli puhkpilliorkester.
1966
 • Toimus ulatuslik matk klasside kaupa Mehikoormast Porkunisse.
 • Vilistlased kinkisid koolile juubeliks kunstnik Timotheuse skulptuuri ”Öökull”, mis on tänaseni kooli sümboliks. Kolhoosilt Koit sai kool esimese teleri.
 
1972
 • Rajooni olümpiaadidest võttis osa 39 õpilast (10% kogu õpilaste arvust).
1974
 • Koolile anti kontradmiral August Rulli nimi.
 • Esmakordselt moodustati EÕM-i rühm.
1978
 • Õpilasi oli 402, neist  202 poissi ja 201 tüdrukut.
1980
 • Kooli direktoriks sai  Kalle Küttis.
1982
 • Kool sai 90 uut lauda ja 160 tooli.
 • Esimest aastat üle pika aja tegutses taas puhkpilliorkester.
1985
 • Matkajad käisid kategooriamatkadel Karakumis ja Väike-Kaukasuses.
 • Õpilased töötasid TPL-is (töö- ja puhkelaagris).
1987
 • Avati uus koolimaja. Abi eest maja sisustamisel anti välja 37 aukirja ja tänukirja.
 • Kooli direktoriks sai Mai Männiste (Talu).
1988
 • Toimus üleminek 5-päevasele töönädalale, tundide pikkuseks oli 40 minutit.
 • Keskkool muutus 12-ne klassiliseks.
1989
 • Alates 1. septembrist kooli nimi Mustla Keskkool
1990
 • Meie kooli juures alustas tööd Tarvastu Kunstide Kool.
 • Koolivorm ei olnud enam kohustuslik.
1992
 • Kutsuti ellu kooli hoolekogu
1993
 • Üldsuse soovil avati talupidamise suunaga kutseklass.
 • Toimus lülitumine maakonna koolide ühtsesse arvutivõrku.
1994
 • Anti välja meie ajalehe "Kooli Kuller" kaks esimest numbrit.
1996
 • Vanemas astmes mindi üle perioodõppele.
 • Alustati V - IX klassini emakeele ja matemaatika õpetamist tasemerühmades.
1997
 • Kool sai serveri ja lokaalvõrgu ning interneti püsiühenduse.
1999
 • Vanemas astmes peatati õpetamine perioodõppes.
 • Valmis maaliklass
2000
 • Mustla Keskkoolist sai Tarvastu Gümnaasium
 

- Algusesse - Trüki -