Tarvastu Muusika- ja Kunstikool

Õppetasu


Õppetasu

21. veebruar 2023 kehtestas Viljandi Vallavalitsus oma korraldusega uued õppetasud alates 1. septembrist 2023:

Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas 10 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu kunstiosakonnas 15 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas koos pilliõppega 15 eurot kalendrikuus.
Kunstiosakonna õppetasu põhiõppes 20 eurot kalendrikuus.
Muusikaosakonna õppetasu põhiõppes 20 eurot kalendrikuus.
Lisa-aasta õppetasu 15 eurot kalendrikuus.
Pillilaenutuse määr ühes õppeaastas 50 eurot.

Õppetasu vabaõppes alates 1. märtsist 2023:
Kunstiosakonnas (2 ak tundi nädalas) - 30 eurot kalendrikuus
Muusikaosakonnas üks pillitund nädalas - 30 eurot kalendrikuus
Muusikaosakonnas kaks pillitundi nädalas - 60 eurot kalendrikuus.

Viljandi Vallavalitsuse 21. veebruar 2023 korraldus nr 90 "Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kasutustasude kehtestamine.

Alates jaanuarist 2018 toimub õppetasu maksmine Viljandi Vallavalitsuse pangakontole raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

Alates 1. novembrist 2020 saadab Viljandi Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanematele huvikooli arved läbi arveldusplatvormi Bill.me  (see tähendab et meilidele arveid enam ei saadeta).

Õppetasu

21. veebruar 2023 kehtestas Viljandi Vallavalitsus oma korraldusega uued õppetasud alates 1. septembrist 2023:

Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas 10 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu kunstiosakonnas 15 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas koos pilliõppega 15 eurot kalendrikuus.
Kunstiosakonna õppetasu põhiõppes 20 eurot kalendrikuus.
Muusikaosakonna õppetasu põhiõppes 20 eurot kalendrikuus.
Lisa-aasta õppetasu 15 eurot kalendrikuus.
Pillilaenutuse määr ühes õppeaastas 50 eurot.

Õppetasu vabaõppes alates 1. märtsist 2023:
Kunstiosakonnas (2 ak tundi nädalas) - 30 eurot kalendrikuus
Muusikaosakonnas üks pillitund nädalas - 30 eurot kalendrikuus
Muusikaosakonnas kaks pillitundi nädalas - 60 eurot kalendrikuus.

Viljandi Vallavalitsuse 21. veebruar 2023 korraldus nr 90 "Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kasutustasude kehtestamine.

Alates jaanuarist 2018 toimub õppetasu maksmine Viljandi Vallavalitsuse pangakontole raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

Alates 1. novembrist 2020 saadab Viljandi Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanematele huvikooli arved läbi arveldusplatvormi Bill.me  (see tähendab et meilidele arveid enam ei saadeta).