2022/2023 õppeaasta

 

Koolivaheajad

I vaheaeg        24. oktoober - 30. oktoober 2022

II vaheaeg       22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023

III vaheaeg     27. veebruar – 5. märts 2023

IV vaheaeg     24. aprill – 30. aprill 2023 (v.a. 12. klass)

V vaheaeg       15. juuni – 31. august 2023 (v.a. lõpuklassid)

 

Trimestrite ja poolaasta ajad põhikoolis

I trimestri lõpp           25. november 2022

II trimestri lõpp          10. märts 2023

III trimestri lõpp         8. juuni 2023

I poolaasta lõpp          20. jaanuar 2023

II poolaasta lõpp        8. juuni 2023

 

Põhikooli trimestrihinded pannakse välja iga trimestri lõpus; viimase trimestri ja aastahinded 1.-8. klassis 08.06.2023, 9. klassis 31.05.2023.

 

1.–8. klasside viimane koolipäev 14. juuni 2023.

 

10. ja 11. klassi kursuste ajad

1 tund nädalas            8. juuni

2 tundi nädalas           20. jaan           8. juuni

3 tundi nädalas           25. nov            10. märts        8. juuni

4 tundi nädalas           4. nov              20. jaan           31. märts        8. juuni

5 tundi nädalas           14. okt            9. dets             17. veeb          14. aprill         8. juuni

10. ja 11. klassi kursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; viimase kursuse hinded  08.06.2023.

 

10. ja 11. klassi viimane koolipäev 14. juuni 2023.

 

12. klassi kursuste ajad

1 tund nädalas            21. aprill

2 tundi nädalas           16. dets           21. aprill

3 tundi nädalas           18. nov            10. veeb          21. aprill

4 tundi nädalas           21. okt             21. dets           23. veeb          21. aprill

5 tundi nädalas           7. okt              25. nov            20. jaan           10. märts        21. aprill

12. klassi kursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; kooliastmehinded 21. aprill 2023.

 

Gümnaasiumi riigieksamid

 • eesti keel (kirjalik)                            24. aprill 2023
 • inglise keel B1/B2 tase (kirjalik)      2. mai 2023
 • inglise keel B1/B2 tase (suuline)      2. - 5. mai; 8. mai 2023
 • matemaatika (kirjalik)                      17. mai 2023

 

 

 

Põhikooli lõpueksamid

 

 • eesti keel (kirjalik)                2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik)           7. juuni 2023
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)              12.  juuni 2023
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)    12. - 13. juuni 2023

 

 

 

Tasemetööde ajad

4. klass

 • matemaatika (kirjalik)           19. - 22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik)                23. september; 26. - 27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik)          10. - 13. oktoober 2022

 

7. klass

 • matemaatika (kirjalik)           19. - 22. september 2022
 • eesti keel (kirjalik)                23. september; 26. - 27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik)          10. - 13. oktoober 2022

 

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)                    17. – 18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline)                    17. – 21. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline)      11. – 12. jaanuar 2023
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline)       11. – 12. jaanuar 2023