Uudised

9. klassi õpilastele jagati lõputunnistused 16. juuni Administrator


15. juunil toimus Mustla laululaval pidulik lõpuaktus, kus lõputunnistused Tarvastu Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajatele.

Lõpuaktusel pidasid kõne koolidirektor Karl Kirt, Viljandi valla abivallavanem Irma Väre, klassijuhataja Margus Igga, 9. klassi lõpetaja Remo Ütsik ning 8. klassi esindajad Rasmus Põder ja Delisa Lotte Tokman. Tantsuga esinesid Tarvastu Gümnaasiumi rahvatantsijad ning klaveripala esitas Delisa Lotte Tokman. Hümni eestlaulja oli kooli vilistlane ning Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli õpetaja Merilin Mutli.

Aktusel anti üle ka aasta sportlase tiitel. 

Soovime 9. klassi lõpetajatele palju õnne ja edu edaspidiseks!

Fotod: Helen Vunder

Galerii (täieneb) leitav siit.

Tarvastu Gümnaasiumi direktori kõne:

Hea koolipere, austatud lapsevanemad ja külalised, lugupeetud 9. klassi lõpetajad!

See kõne ei ole valmistatud tehisaru poolt, vaid pärisaru poolt. See on lause, mida tuleb järjest sagedamini kasutada, sest miskit pole teha, imbume järjest enam lodevusmõtte kasutamise suunas.

Niigi kiires, muutuste rohkes maailmas, lisab see kiirusele veel ühe käigu juurde. Ta lisab ohtusid, mida veel tänane õpetaja ehk vaevalt mõistab edasi anda õpilastele. See tähendab, et elame keskkonnas, mille mõjusid me veel keegi päris täpselt ei tea. Aga peame sellega siiski hakkama saama.

Seetõttu on ühe kooli jaoks oluline väärtuspakkumine. Väärtuste ja põhimõtete edasi andmine, mida tehisaru veel ei suuda. Kui kogu maailma info on meile praegu 24/7 kättesaadav, ei õpeta see meid siiski inimeseks olemist, vaid hoopis kaugenemist sellest. Sotsiaalsed oskused, need igapäevased eluks hakkama saamise oskused, tulevad siiski mitte ainult tehisaru või virtuaalreaalsusest, vaid ikkagi ühiskonnas toimimisest ja toimetamisest. Muidu me liigume kiiresti sinna suunas, mida on kunagi kujutatud filmis Idiokraatia või Wall-E. Kes pole veel neid filme näinud, siis soovitan neid vaadata, kui tuleviku ohtu kujutavaid filme, mille suunas kiiresti liigume.

Meie kool lähtub lisaks paljudest teistest põhimõtetest veel kolmest suuremast väärtusest: loovus, rõõm ja eneseareng. Need kolm käivad käsikäes, sest loovus aitab edasi jõuda, lahendada keerulisi olukordi, eneseareng ja pidev enesele uute lattide seadmine aitavad edasi jõuda ning alati peab selle juures olema rõõm või vähemasti killukene huumorit.

Igal põhiharidust andval õppeasutusel on kohustus luua noorele võimalus kasvada loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides.

Teie tänane põhiharidust tõendav dokument ütleb aga üht – teie olete need, kes peavad hakkama lahendama suuresti väljakutseid, mida esitab meile juba tänane maailm, aga millele meil veel lahendusi ei ole. Ehk see, kuidas ühiskond jääks loovaks, musikaalseks, enesekriitiliseks, sportlikuks, õpihimuliseks, konkurentsiedendajaks, õiglaseks õigusemõistjaks ning ennekõike headeks inimesteks.

See mõttelodevus ja liiga lihtne maailm võib tähendada tulevikus ühiskonda, kus me mitte keegi ei taha olla. Tulevikus ei peaks olema eeskujuks mitte TikToki staarid, kelle ainukene eesmärk on koguda vaatajatelt raha, edendades sealjuures alkoholismi, vägivalda ja ausalt öeldes lihtsalt puhtehtsat lollust, vaid teiesugused noored, kes teevad sporti, loovad kunsti ja kultuuri ning tulevikus on tegijad ettevõtluses, riigikaitses või sisejulgeolekuks või ükskõik millises valdkonnas.

Eilse õppenõukogu otsusega olete te vabad inimesed jätkama oma haridusteed seal, kus teile tundub kõige õigem. Otsustasime, et teie töö palgaks saab olema põhiharidusdokument. Eesti riigi silmis on praegu kõik. Rohkem enam edasi õppima ei pea. Aga päris rumal oleks siin seisma jääda. Olukorras, kus lahendada tuleb inimeseks olemise väljakutse.

Teie järgmised valikud on väga olulised ja peaksid suutma ette mõelda mitmeid samme. Reaalsuses on siiski teie jaoks veel palju muutumises. Seda enam, et viis viimast aastat on olnud nii peadpööritavalt segane nii Eesti ühiskonnas, kui ka maailmas. Teil tuleb kiiresti kohaneda maailma esitatavate väljakutsetega, aga alati üks pilk pööratuna tulevikku – milline see saab olema, mida sealt on oodata, mis sealt on tulemas ja millisena ma tahan ennast seal maailmas näha.

Ma loodan, et teie järgmised teekonna valikud on läbimõeldud ja need valikud õnnestuvad teil. Mul oleks siiralt hea meel, kui te otsustaksite jätkata oma haridusteed gümnaasiumis, ennekõike muidugi Tarvastu Gümnaasiumis, aga sama siiras heameel on ka selle üle, kui jätkate haridusteed mõnes ametikoolis. Iga valik, mis on läbimõeldud ja hästi kaalutud ja tulevikku vaatav, on õige.

Hea lõpetaja!

Kui mulle 15 aastat tagasi ulatati põhihariduse paber, teadsin ma täpselt, kuidas ma lõpetamise järgsel sügisel jätkan, aga ma päris kindlasti ei teadnud seda, mis minust 15 aasta pärast saab. See, kuidas meie tulevik kujuneb ei ole alati meie enda kätes, aga vaatamata sellele saame me ise teadliku tööga seda paljuski kujundada. See on meie tegevuste ja tegemata jätmiste summa.

Täna mine pidutse ja naudi seda, et 9 aastat hullu tööd on lõpuks kuhjaga tasutud. Aga juba homme mõtle, kuidas olla parem sina ise. Ära lase täna ega homme mõttelodevusel teoks saada, vaid ole sina päris ise. Loe uudiseid, ole eluga kursis, naudi ja tee nalja, aga pinguta. Armasta oma perekonda ja lähedasi, ole tulevikuks hea kaaslane, hea ema või isa. Edenda Eesti kultuuri ja eesti keelt ja ära unusta oma kooli! Pole ju ilmselt palju tahetud, või siiski.

Hea lõpetaja!

Päris ausalt, te olete äge punt noori, kelle pärast süda on paljudel valutanud. Kas õppetööd saavad tehtud, kas teil on ikka kõik hästi, ega mõni rumalu+s maksa tuleviku arvelt lõivu. Aga täna olete siin, säravad ja ägedad noored ja on ainult rõõm, et saime teile toeks olla siin vähe hullus maailmas, mis kuidagi rahulikult ja sõbralikult ei taha hakkama saada.

Tänane päev on uhke ja pidulik hetk teie teekonnas. See on suur tänuavaldus teile endile, kuid mitte ainult. Minu tänusõnad ka kõigile teile, kes olete andnud suurema või väiksema panuse, et noored jõudnud vahefinišisse oma paljutõotava tuleviku teekonnal.

Aitäh teile head lõpetajad! Elagu noored, elagu Tarvastu Gümnaasium!

 

15. juunil toimus Mustla laululaval pidulik lõpuaktus, kus lõputunnistused Tarvastu Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajatele.

Lõpuaktusel pidasid kõne koolidirektor Karl Kirt, Viljandi valla abivallavanem Irma Väre, klassijuhataja Margus Igga, 9. klassi lõpetaja Remo Ütsik ning 8. klassi esindajad Rasmus Põder ja Delisa Lotte Tokman. Tantsuga esinesid Tarvastu Gümnaasiumi rahvatantsijad ning klaveripala esitas Delisa Lotte Tokman. Hümni eestlaulja oli kooli vilistlane ning Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli õpetaja Merilin Mutli.

Aktusel anti üle ka aasta sportlase tiitel. 

Soovime 9. klassi lõpetajatele palju õnne ja edu edaspidiseks!

Fotod: Helen Vunder

Galerii (täieneb) leitav siit.

Tarvastu Gümnaasiumi direktori kõne:

Hea koolipere, austatud lapsevanemad ja külalised, lugupeetud 9. klassi lõpetajad!

See kõne ei ole valmistatud tehisaru poolt, vaid pärisaru poolt. See on lause, mida tuleb järjest sagedamini kasutada, sest miskit pole teha, imbume järjest enam lodevusmõtte kasutamise suunas.

Niigi kiires, muutuste rohkes maailmas, lisab see kiirusele veel ühe käigu juurde. Ta lisab ohtusid, mida veel tänane õpetaja ehk vaevalt mõistab edasi anda õpilastele. See tähendab, et elame keskkonnas, mille mõjusid me veel keegi päris täpselt ei tea. Aga peame sellega siiski hakkama saama.

Seetõttu on ühe kooli jaoks oluline väärtuspakkumine. Väärtuste ja põhimõtete edasi andmine, mida tehisaru veel ei suuda. Kui kogu maailma info on meile praegu 24/7 kättesaadav, ei õpeta see meid siiski inimeseks olemist, vaid hoopis kaugenemist sellest. Sotsiaalsed oskused, need igapäevased eluks hakkama saamise oskused, tulevad siiski mitte ainult tehisaru või virtuaalreaalsusest, vaid ikkagi ühiskonnas toimimisest ja toimetamisest. Muidu me liigume kiiresti sinna suunas, mida on kunagi kujutatud filmis Idiokraatia või Wall-E. Kes pole veel neid filme näinud, siis soovitan neid vaadata, kui tuleviku ohtu kujutavaid filme, mille suunas kiiresti liigume.

Meie kool lähtub lisaks paljudest teistest põhimõtetest veel kolmest suuremast väärtusest: loovus, rõõm ja eneseareng. Need kolm käivad käsikäes, sest loovus aitab edasi jõuda, lahendada keerulisi olukordi, eneseareng ja pidev enesele uute lattide seadmine aitavad edasi jõuda ning alati peab selle juures olema rõõm või vähemasti killukene huumorit.

Igal põhiharidust andval õppeasutusel on kohustus luua noorele võimalus kasvada loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides.

Teie tänane põhiharidust tõendav dokument ütleb aga üht – teie olete need, kes peavad hakkama lahendama suuresti väljakutseid, mida esitab meile juba tänane maailm, aga millele meil veel lahendusi ei ole. Ehk see, kuidas ühiskond jääks loovaks, musikaalseks, enesekriitiliseks, sportlikuks, õpihimuliseks, konkurentsiedendajaks, õiglaseks õigusemõistjaks ning ennekõike headeks inimesteks.

See mõttelodevus ja liiga lihtne maailm võib tähendada tulevikus ühiskonda, kus me mitte keegi ei taha olla. Tulevikus ei peaks olema eeskujuks mitte TikToki staarid, kelle ainukene eesmärk on koguda vaatajatelt raha, edendades sealjuures alkoholismi, vägivalda ja ausalt öeldes lihtsalt puhtehtsat lollust, vaid teiesugused noored, kes teevad sporti, loovad kunsti ja kultuuri ning tulevikus on tegijad ettevõtluses, riigikaitses või sisejulgeolekuks või ükskõik millises valdkonnas.

Eilse õppenõukogu otsusega olete te vabad inimesed jätkama oma haridusteed seal, kus teile tundub kõige õigem. Otsustasime, et teie töö palgaks saab olema põhiharidusdokument. Eesti riigi silmis on praegu kõik. Rohkem enam edasi õppima ei pea. Aga päris rumal oleks siin seisma jääda. Olukorras, kus lahendada tuleb inimeseks olemise väljakutse.

Teie järgmised valikud on väga olulised ja peaksid suutma ette mõelda mitmeid samme. Reaalsuses on siiski teie jaoks veel palju muutumises. Seda enam, et viis viimast aastat on olnud nii peadpööritavalt segane nii Eesti ühiskonnas, kui ka maailmas. Teil tuleb kiiresti kohaneda maailma esitatavate väljakutsetega, aga alati üks pilk pööratuna tulevikku – milline see saab olema, mida sealt on oodata, mis sealt on tulemas ja millisena ma tahan ennast seal maailmas näha.

Ma loodan, et teie järgmised teekonna valikud on läbimõeldud ja need valikud õnnestuvad teil. Mul oleks siiralt hea meel, kui te otsustaksite jätkata oma haridusteed gümnaasiumis, ennekõike muidugi Tarvastu Gümnaasiumis, aga sama siiras heameel on ka selle üle, kui jätkate haridusteed mõnes ametikoolis. Iga valik, mis on läbimõeldud ja hästi kaalutud ja tulevikku vaatav, on õige.

Hea lõpetaja!

Kui mulle 15 aastat tagasi ulatati põhihariduse paber, teadsin ma täpselt, kuidas ma lõpetamise järgsel sügisel jätkan, aga ma päris kindlasti ei teadnud seda, mis minust 15 aasta pärast saab. See, kuidas meie tulevik kujuneb ei ole alati meie enda kätes, aga vaatamata sellele saame me ise teadliku tööga seda paljuski kujundada. See on meie tegevuste ja tegemata jätmiste summa.

Täna mine pidutse ja naudi seda, et 9 aastat hullu tööd on lõpuks kuhjaga tasutud. Aga juba homme mõtle, kuidas olla parem sina ise. Ära lase täna ega homme mõttelodevusel teoks saada, vaid ole sina päris ise. Loe uudiseid, ole eluga kursis, naudi ja tee nalja, aga pinguta. Armasta oma perekonda ja lähedasi, ole tulevikuks hea kaaslane, hea ema või isa. Edenda Eesti kultuuri ja eesti keelt ja ära unusta oma kooli! Pole ju ilmselt palju tahetud, või siiski.

Hea lõpetaja!

Päris ausalt, te olete äge punt noori, kelle pärast süda on paljudel valutanud. Kas õppetööd saavad tehtud, kas teil on ikka kõik hästi, ega mõni rumalu+s maksa tuleviku arvelt lõivu. Aga täna olete siin, säravad ja ägedad noored ja on ainult rõõm, et saime teile toeks olla siin vähe hullus maailmas, mis kuidagi rahulikult ja sõbralikult ei taha hakkama saada.

Tänane päev on uhke ja pidulik hetk teie teekonnas. See on suur tänuavaldus teile endile, kuid mitte ainult. Minu tänusõnad ka kõigile teile, kes olete andnud suurema või väiksema panuse, et noored jõudnud vahefinišisse oma paljutõotava tuleviku teekonnal.

Aitäh teile head lõpetajad! Elagu noored, elagu Tarvastu Gümnaasium!