Uudised

Meediaõpetuse tööde kokkuvõte II kooliastmes 12. juuni Administrator


Meediaõpetus on tihedalt seotud kõikide õppeainetega. Meediaõpetuse kaudu toetatakse õppekavas kirjeldatud üldpädevuste arendamist.

Meediaõpetuse kaudu arendame õpilase eneseväljendusoskust teksti, heli ja filmi kaudu.

Meediaõpetus mõtestab õpilase tunnetust ja teadmisi, kasvatab enesejulgust, annab võimaluse kasutada erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi loovalt praktiliste ülesannete täitmisel.

4. klassi õpilased omandasid esmased oskused fotograafia ja ajakirjanduse valdkonnas. Meediakursuse lõputööks oli oma klassi ajalehe väljaandmine.

5. klassi õpilased omandasid esmased oskused helisalvestuse ja –töötluse, valdkonnas. Meediakursuse lõputööks oli UUDISTESAADE või KUULDEMÄNG, mis salvestati Türil, Ringhäälingu muuseumis.

6.klassi õpilased omandasid esmased oskused animafilmi ja videofilmimise ning –töötluse valdkonnas. Meediakursuse lõputööks valmisid animafilmid.

Tekst õpetaja Haja Ojarand

5. klassi kuuldemäng

4.i klassi teataja

4.h klassi teataja

Meediaõpetus on tihedalt seotud kõikide õppeainetega. Meediaõpetuse kaudu toetatakse õppekavas kirjeldatud üldpädevuste arendamist.

Meediaõpetuse kaudu arendame õpilase eneseväljendusoskust teksti, heli ja filmi kaudu.

Meediaõpetus mõtestab õpilase tunnetust ja teadmisi, kasvatab enesejulgust, annab võimaluse kasutada erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi loovalt praktiliste ülesannete täitmisel.

4. klassi õpilased omandasid esmased oskused fotograafia ja ajakirjanduse valdkonnas. Meediakursuse lõputööks oli oma klassi ajalehe väljaandmine.

5. klassi õpilased omandasid esmased oskused helisalvestuse ja –töötluse, valdkonnas. Meediakursuse lõputööks oli UUDISTESAADE või KUULDEMÄNG, mis salvestati Türil, Ringhäälingu muuseumis.

6.klassi õpilased omandasid esmased oskused animafilmi ja videofilmimise ning –töötluse valdkonnas. Meediakursuse lõputööks valmisid animafilmid.