Tarvastu Muusika- ja Kunstikool

Vastuvõtt huvikooli


Vastuvõtt Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli

Uute õpilaste vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4–8 tundi nädalas. Põhipillideks on, akordion, kitarr, saksofon, klaver ja löökpillid. 

Uute õpilaste vastuvõtt põhiõppesse toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid.Vastuvõtukatsetel selgitame välja kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab ette saateta vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad 24. mail 2024 kell 14.00-15.00 Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel ruumis 204.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli juhiabilt, kodulehelt või kohapeal. Avalduse võib saata ka eelnevalt e-maili kaudu.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 10€ kuus, eelkoolis pilliõppega 15€.

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6–7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. Avalduse blanketi saab kooli juhiabilt või kooli kodulehelt.

Ootame avaldusi kunstiosakonna põhiõppesse I kursusele neid õpilasi, kellel on läbitud kunstiosakonna eelkool. Avaldusi ootame kuni 4. septembrini (k.a).

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi eelkooli võetakse vastu kuni 8. septembrini.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 15€ kuus.

Info kool@tarvastu.vil.ee; 436 6383

Avalduse blanketid:
Avaldus kunstiosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna põhiõppesse
Avaldus kunstiosakonna põhiõppesse

Vastuvõtt Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli

Uute õpilaste vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4–8 tundi nädalas. Põhipillideks on, akordion, kitarr, saksofon, klaver ja löökpillid. 

Uute õpilaste vastuvõtt põhiõppesse toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid.Vastuvõtukatsetel selgitame välja kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab ette saateta vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad 24. mail 2024 kell 14.00-15.00 Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel ruumis 204.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli juhiabilt, kodulehelt või kohapeal. Avalduse võib saata ka eelnevalt e-maili kaudu.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 10€ kuus, eelkoolis pilliõppega 15€.

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6–7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. Avalduse blanketi saab kooli juhiabilt või kooli kodulehelt.

Ootame avaldusi kunstiosakonna põhiõppesse I kursusele neid õpilasi, kellel on läbitud kunstiosakonna eelkool. Avaldusi ootame kuni 4. septembrini (k.a).

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi eelkooli võetakse vastu kuni 8. septembrini.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 15€ kuus.

Info kool@tarvastu.vil.ee; 436 6383

Avalduse blanketid:
Avaldus kunstiosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna põhiõppesse
Avaldus kunstiosakonna põhiõppesse