Õpilasesindus

Õpilasesindus tegeleb kõikide õpilaselu puudutavate küsimustega. Tehakse ettepanekuid koolielu paremaks muutmiseks. Lisaks aidatakse organiseerida koolielu mitmekesisemaks muutvaid sündmusi.

Õpilasesinduse tööst saavad osa võtta õpilased alates 6. klassist.

Õpilasesinduse koosseis 2020/2021. õppeaastal:

Joonas Talvik - president

Johanna Otsman - asepresident

Rahel Lannajärv - juhatuse liige

Inganora Makko

Lily-Ann Maria Verbeek

Rivo Orujärv

Laura Trei

Tõnis Altsaar

Sandra Allik

Teveli Uhek

Kaisa Verismaa

 

Juhendaja on Liis Lääts.