Solistid

Ringis keskendutakse individuaalsele lauljameisterlikkuse arendamisele. Õpe toimub väiksemates gruppides. Ringi väljunditeks on võimalused esineda erinevatel kooli, valla ja üleriigilistel kontsertidel, konkurssidel ja võistlustel. Ring on suunatud eelkõige põhikooli esimese astme õpilastele.

Juhendaja on õpetaja Tiina Lillepuu.