Huviringide toimumise ajad leiab SIIT

 

Mudilaskoor 

Mudilaskooris osalevad 2.–4. klassi õpilased, kellele meeldib laulda ja ennast muusika kaudu väljendada. Soovi korral võivad kooris kaasa lüüa ka 1. klassi õpilased. Peamine eesmärk on tunda rõõmu muusikast ning pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal laste hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli üritustel ning püüeldakse ka laulupeole. Koori dirigent on õp Tiina Lillepuu, proovid toimuvad kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.05-14.50 muusikaklassis. 

 

Lastekoor

Lastekooris osalevad 5.–9. klassi õpilased, kellele meeldib laulda ja ennast muusika kaudu väljendada. Peamine eesmärk on tunda rõõmu muusikast ning pakkuda lastele mitmehäälse laulmise võimalust, arendades samal ajal laste hääli ja muusikalist kuulmist. Esinetakse erinevatel kooli üritustel ning püüeldakse ka laulupeole. Koori dirigendid on õp Merle Mets ja õp Tiina Lillepuu, proovid toimuvad esmaspäeval ja teisipäeval kell 15.00-15.45 muusikaklassis. 

 

Plokkflöödiring 

Plokkflöödiringis õpitakse mängima plokkflööti. Osaleda võivad kõik soovijad. Lisaks mänguvõtetele saadakse muusikalisi algteadmisi ka noodi- ja rütmiõpetusest. Arendatakse kuulamis- ja koosmänguoskust. Plokkflöödiringi juhendaja on õp Tiina Lillepuu. Tund algajatele toimub neljapäeviti kell 13.10-13.55 ning edasijõudnutele teisipäeviti kell 14.05-14.50 muusikaklassis. 

 

Spordiring

Spordiringis tegeletakse kergejõustiku suunal üldfüüsilise treeninguga. Ringis lõimitakse ka korvpalli ja võrkpalli elemente. Treeninggrupid on jagatud kahte alarühma:

1. ja 2. klass, kelle treeningud toimuvad reedeti 12.15 - 13.00 

3. – 4. klass, kelle treeningud toimuvad reedeti 13.10 – 13.55

Treeningud toimuvad spordisaalis. Treener Margus Igga.

 

Kergejõustik

Trennis keskendutakse õpilase igakülgsele füüsilisele arengule. Treeningud toimuvad 5. – 9. klassile igal teisipäeval 15.00 – 16.00 ja igal reedel 14.00 – 15.00 kooli spordisaalis. Võimaluse korral toimuvad treeningud ka spordiväljakul. Treener Margus Igga.

 

Jõusaal

Jõusaali treeningud toimuvad kooli õpilastele esmaspäeviti, kell 15.00 – 16.00. Treeningud toimuvad treeneri järelevalve all. Jõusaalis käija peaks olema vähemalt 12- aastane, mistõttu on saal avatud alates 5. klassi õpilastele. Treener Margus Igga.

 

Loodusainetering

Loodusainete ring toimub esmaspäeviti 15.00-16.00. 

Ring on mõeldud 7. ja 8. klassi õpilastele.

Ringis viiakse läbi põnevaid keemia ja füüsika katseid. Juhendaja Mai Vilgelm.

 

Robootika (LEGO Mindstorms)

Robootikaringis saavad õpilased arendada ruumilist mõtlemist ja lahendada erinevad tehnoloogilisi ülesandeid, kasutades selleks lego konstruktoreid, mootoreid ja andureid. Konstrueeritud masinad saab tööle rakendada, luues neile arvuti abil erinevaid programme. Ringi on oodatud osalema kõik huvilised alates 2. klassist. Robootikaring toimub esmaspäeval ja teisipäeval, 13.00 – 15.00 nutilaboris. Juhendaja Romet Koser.

 

Puutööring

Puutööringis õpime käsitlema lihtsamaid käsitööriistu ning puutöö põhitõdesid. Meisterdame erinevaid esemeid ning õpilastel on võimalik teha oma loovprojekte. Oluline osa on loovusel ja motoorikal. Osalema on oodatud kõik õpilased 2. – 5. klassist. Saame kokku reedeti, kell 13.00 – 15.00 puutööklassis. Juhendaja Romet Koser.

 

Lauamänguring

Lauamänguring - 5. - 12. klass. Mängime strateegiamänge, et oma oskusi arendada. Õpime tundma erinevaid mängumehhanisme. Veedame sõpradega koos lõbusalt aega.Kolmapäeviti 14.00 - 17.00 ajalooklassis. Juhendaja Aive Kaldra.

 

Rollimäng

Rollimänguring - 5. - 12. klass. Harjutame rollimänguoskusi (tegelaskuju loomine ja arendamine, suhtlemine, kostüümide valmistamine, mõõgatreening), planeerime, kirjutame ja viime läbi projekte ning üritusi. Osalemisel võimalikud vanuselised erandid. Ring toimub neljapäeviti 15.00 - 17.00 ajalooklassis. Juhendaja Aive Kaldra.

 

Rahvatants

Rahvatantsuringi eesmärk on pakkuda õpilastele võimalusi oma tantsuliste oskuste arendamiseks, kujundada õpilastes meeskonnatöö oskusi, arendada kohusetunnet ja hoolimist, osaleda vabariiklikul tantsupeol, rikastada esinemistega kooli ja valla üritusi. Rahvatantsuringis osaleb kaks gruppi tantsijaid:

8. klassi rahvatantsuring, mille trennid toimuvad igal reedel 14.00 – 15.00 Mustla rahvamajas ja gümnaasiumiastme rahvatantsuring, mille treeningud toimuvad igal esmaspäeval 16.00 – 17.00 Mustla rahvamajas. Ringe juhendajab Kersti Vunder.

 

Lasketrenn

Laskmine on mõeldud kõikidele nendele, kes tahavad arendada endas kannatlikkust, hingamise korrapärasust, keskendumist, ning kellel on huvi laskespordi vastu. Tarvastu Gümnaasiumi lasketiirus kasutatakse kaasaegseid õhkrelvi ja treeninguid viib läbi oma ala spetsialist. Trenni on oodatud õpilased 8. – 12. klassidest. Treeningud toimuvad igal teisipäeval 13.00 – 14.00 ja 15.00 – 16.30 kooli lasketiirus.Treener Tiit Ilver.

 

Animastuudio

Õpilased saavad teadmisi animatsiooni algtõdedest. Õpivad tundma erinevaid animatsioonitehnikaid. Töö toimub filmiprojektipõhiselt. Animatsioon visuaalmeetodina on üks tõhusamaid võimalusi, mis arendab õpilaste fantaasiamaailma, loovust ning multimeedia programmide valdamist. Animatsiooni loomine võimaldab lõimida erinevaid õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi. Animastuudio töö sisuks on anda praktilisi oskusi tegutsemiseks animafilmiga seotud valdkondades: stsenaristika, montaaž, helisalvestus, ekraani graafika, illustratsioon. Olulist rolli mängib koostööoskus. Animastuudio töös osalevad loovad ja filmihuvilised I II ja III kooliastme õpilased. Juhendaja Haja Ojarand.

 

Akrobaatika

Akrobaatika on vaimse ja kehaline tasakaalu arendamise protsess/õpe, kus käsitletakse keha tunnetus-, lõdvestus-, taastumisharjutusi. Keskendutakse jõuharjutustele oma keharaskusega, kehakontrollile erinevates asendites ja liikumisel, mis aitavad õppida akrobaatilisi elemente. 

Toimumisaeg ja koht kokkuleppel õpetajaga. Juhendaja loob ise grupi õpilastest, kellega õpitakse hooaja vältel. Juhendaja Marge Almre.

 

Neidude võimlemisrühm

Võimlemisrühma põhieesmärgiks on keskenduda Tarvastu Gümnaasiumi esindamisele XX tantsupeol Tallinnas 2019. aastal. Võimlemisrühma kokkusaamised ja kohad kooskõlastab õpetaja rühma liikmetega ning kohtutakse vastavalt kokkuleppele. Juhendaja Marge Almre.

 

Võrkpall

Võrkpall on suunatud kõikidele õpilastele, kes tahavad olla füüsiliselt aktiivsed ja soovivad tegeleda kergemat laadi treeninguga. Võrkpall on lõbus, kaasahaarav ja kõikidele jõukohane pallimäng, mis treenib erinevaid lihasgruppe ning arendab koordinatsiooni. Treeningutele ootame õpilasi alates1. klassist. 1. - 6. klassi treeningud toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval 14.00 – 15.30. 7. – 12. klassi trennid toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval 15.30 – 17.30. Treeningud toimuvad kooli spordisaalis. Treener Evi Püvi.