Vastuvõtt

Õppesuunad

1) loodus-majandusõppe valikained (majandus- ja ettevõtlusõpetus, erinevad loodusainete kursused, infotehnoloogia, õpilasfirmad, töövarjupäevad, majandus- ja modelleerimismängud, koostöö Tartu Ülikooliga, õpikojad)

2) sotsiaal-humanitaar, meediaõppe valikained (multimeedia, helidisain, animatsioon, süvendatult eesti keel, sotsiaalained, draama- ja teatriõpetus, kultuurilugu, avalik esinemine, infotehnoloogia, erinevad psühholoogiakursused, rahvusvaheline humanitaarõigus, stuudioteater, koostöö Tarvastu Muusika- ja Kunstikooliga, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga)

veel valikained
karjääriõpetus, programmeerimine, robootika, koolitelevisioon, rahvatants, kogukonnapraktika, LARP