Õppetöö

 

2018/2019 õa trimestrite ja koolivaheaegade ajad

TG trimestrid

I 1. september – 23. november 2018

II 26. november 2018 – 8. märts 2019

III 11. märts – 7. juuni 2019

 

I poolaasta lõpp 18. jaanuar 2019

II poolaasta lõpp 7. juuni 2019

 

Tasemetööde ja eksamite ajad

Loodusvaldkonna elektrooniline töö

25. september 7. klass

2. oktoober 4. klass

3. klass

Eesti keel 8. mai

Matemaatika 15. mai

6. klass

Eesti keel 14. mai

Matemaatika 21. mai

 

Gümnaasiumi riigieksamid

Eesti keel 22. aprill

Inglise keel 6.- 13. mai

Matemaatika 24. mai

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel 3. juuni

Matemaatika 10. juuni

Valikaine 13. juuni