Tugiteenused

Koolis töötavad täiskohaga sotsiaalpedagoog ja eripedagoog.

Tegutsevad funktsionaalse lugemisoskuse rühmad 4. – 6.klassi õpilastele.

Vajadusel rakendatakse õpilaste toetamiseks tugiõppe tunde.