Oluline

Õppetöö korraldus alates 1. märtsist 2021 20. veebruar Administraator


Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest on 1. - 5. märtsini 2021 distantsõppel 5. - 12. klasside õpilased. Koolimajja tulevad

  • 1. - 4. klasside õpilased,
  • tugiklassi õpilased,
  • erivajadustega õpilased,
  • konsultatsioone vajavad õpilased.

 

1. - 4. klassi ja tugiklassi õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.

Konsultatsioonile kutsutud õpilased saavad info klassijuhatajatelt.

Huvikooli töökorralduse teeme teatavaks 26. veebruaril 2021.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest on 1. - 5. märtsini 2021 distantsõppel 5. - 12. klasside õpilased. Koolimajja tulevad

  • 1. - 4. klasside õpilased,
  • tugiklassi õpilased,
  • erivajadustega õpilased,
  • konsultatsioone vajavad õpilased.

 

1. - 4. klassi ja tugiklassi õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.

Konsultatsioonile kutsutud õpilased saavad info klassijuhatajatelt.

Huvikooli töökorralduse teeme teatavaks 26. veebruaril 2021.