Meie koolist

Kogukonnapraktika

Tarvastu Gümnaasiumis on üheks gümnaasiumi õppeaineks EMSL poolt toetatud kogukonnapraktika, mille teevad läbi kõik gümnaasiumiõpilased.

Mis on kogukonnapraktika?

KOGUKONNAPRAKTIKA ON KOGEMUSÕPE, MILLE KÄIGUS ÕPILASED LÄHEVAD VABAÜHENDUSSE LÜHIPRAKTIKALE.

Õpilane saab praktilise õppekogemuse, kool saab sisukama ja sisulisema õppekava ning vabaühendus saab tuttavaks kohalike noorte ja tulevaste tegijatega.

Kogukonnapraktika toimub täna 40 koolis ja enam kui 200 vabaühenduses üle Eesti.


Kogukonnapraktika on kodanikuhariduse meetod, mis ühendab formaalset ja mitteformaalset õpet. Kogukonnapraktika kuulub aktiivõppemeetodite hulka koos juhtumianalüüside või uurimisprojektidega. Kogukonnapraktika annab ette põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud tööriistad (praktikapäevik, veebipõhised registreerimis- ja tagasisidevormid, vabaühenduste andmebaas, käsiraamat), mis aitavad õpetajal teoreetilisi teadmisi praktikas kogetuga siduda.

Programmiga liitunud koolide noored valivad kohalike vabaühenduste seast endale praktikakoha ning osalevad 10-15 tundi aktiivselt sealses tegevuses, täites mõnd jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet või vabaühenduse inimeste juhendamisel teostades enese algatatud ideed vabaühenduse kasuks. Õpetaja aitab praktikakogemust seostada selliste teemadega nagu kodanikualgatus, sotsiaalne sidusus, kodanik, riik jms.

Tarvastu Gümnaasiumi gümnasistid on tegelenud kogukonnapraktika raames väga erinevate valdkondadega. Kogukonnapraktikat on läbitud MTÜ-s Sillad, aidates korraldada õpetajate teatrifestivali. Eesti Genealoogia Seltsi juhendaja abil on kaardistatud Tarvastu surnuaeda. Väga heaks partneriks on olnud Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts, kus noored on aidanud talve- ja kevadlaada korraldamisel. Põneva väljakutse andis meie õpilasele Triin Taalile praktika Tarvastu Avatud Noortekeskuses. Abiks on käidud Viljandi Loomade Varjupaigas ja Toidupangas, löödud kaasa meie oma kooli MTÜ-s Mõõgavennad ja Võrtsjärve Kaleseltsis. Südant soojendavat tagasisidet oma praktikale said meie noored Tartu Laste Turvakodust.

Praktika kestab lühikest aega, aga sellise kogemuse järel mõistab noor paremini ühiskonna toimimist ning saab ise otsustada käia edaspidi vabatahtlikuna, algatada ise ja kaaluda tööd kolmandas sektoris oma karjäärivalikul. Kogukonnapraktika ei ole vabatahtlik tegevus – see on õppetöö ainulaadne osa.

Praktika läbimine mõjutab õpilaste väärtushoiakuid, nagu isiklik vastutus, sotsiaalne õiglus, säästev eluviis. Kõige olulisema tulemusena saab aga esile tuua selle, et kogukonnapraktika läbinud teadvustavad end ühiskonnaliikmetena, kes saavad olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada. Nõnda aitab programm õpetada uut põlvkonda, kes Eesti elu aktiivselt edasi viiks.

Kuna me elame üldiselt vinguvas ühis­konnas, siis saame vingumise­le panustamisega vastanduda: saame ise ära teha, selle asemel et oodata, et keegi kuskil tuleb ja teeb su elu ilusaks ja heaks.

Materjalid:

õpilasele

vabaühendusele

õpetajale

Videod:

Õpetaja lugu

Kas sina käisid juba praktikal?

Artiklid:

"Läbi väikese kogemuse suure tundeni"

"Kuidas noored kogukonnapraktikaga Eestit paremaks teevad"

"Kogukonnpraktika aitab ühiskonda mõista"

"Kuidas õppida maailma muutma? Koolid suunavad õpilasi ühiskonda panustama"

"Kogukonnapraktika kui sild kooli ja kodanikuühiskonna vahel"

"Juba neljandat aastat kogukonnapraktika lainel"

 

Kogukonnapraktika on kodanikuhariduse meetod, mis ühendab formaalset ja mitteformaalset õpet. Kogukonnapraktika kuulub aktiivõppemeetodite hulka koos juhtumianalüüside või uurimisprojektidega. Kogukonnapraktika annab ette põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud tööriistad (praktikapäevik, veebipõhised registreerimis- ja tagasisidevormid, vabaühenduste andmebaas, käsiraamat), mis aitavad õpetajal teoreetilisi teadmisi praktikas kogetuga siduda.

Programmiga liitunud koolide noored valivad kohalike vabaühenduste seast endale praktikakoha ning osalevad 10-15 tundi aktiivselt sealses tegevuses, täites mõnd jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet või vabaühenduse inimeste juhendamisel teostades enese algatatud ideed vabaühenduse kasuks. Õpetaja aitab praktikakogemust seostada selliste teemadega nagu kodanikualgatus, sotsiaalne sidusus, kodanik, riik jms.


Tarvastu Gümnaasiumi gümnasistid on tegelenud kogukonnapraktika raames väga erinevate valdkondadega. Kogukonnapraktikat on läbitud MTÜ-s Sillad, aidates korraldada õpetajate teatrifestivali. Eesti Genealoogia Seltsi juhendaja abil on kaardistatud Tarvastu surnuaeda. Väga heaks partneriks on olnud Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts, kus noored on aidanud talve- ja kevadlaada korraldamisel. Põneva väljakutse andis meie õpilasele Triin Taalile praktika Tarvastu Avatud Noortekeskuses. Abiks on käidud Viljandi Loomade Varjupaigas ja Toidupangas, löödud kaasa meie oma kooli MTÜ-s Mõõgavennad ja Võrtsjärve Kaleseltsis. Südant soojendavat tagasisidet oma praktikale said meie noored Tartu Laste Turvakodust.

Praktika kestab lühikest aega, aga sellise kogemuse järel mõistab noor paremini ühiskonna toimimist ning saab ise otsustada käia edaspidi vabatahtlikuna, algatada ise ja kaaluda tööd kolmandas sektoris oma karjäärivalikul. Kogukonnapraktika ei ole vabatahtlik tegevus – see on õppetöö ainulaadne osa.

Praktika läbimine mõjutab õpilaste väärtushoiakuid, nagu isiklik vastutus, sotsiaalne õiglus, säästev eluviis. Kõige olulisema tulemusena saab aga esile tuua selle, et kogukonnapraktika läbinud teadvustavad end ühiskonnaliikmetena, kes saavad olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada. Nõnda aitab programm õpetada uut põlvkonda, kes Eesti elu aktiivselt edasi viiks.

Kuna me elame üldiselt vinguvas ühis­konnas, siis saame vingumise­le panustamisega vastanduda: saame ise ära teha, selle asemel et oodata, et keegi kuskil tuleb ja teeb su elu ilusaks ja heaks.

Materjalid:

õpilasele

vabaühendusele

õpetajale

Videod:

Õpetaja lugu

Kas sina käisid juba praktikal?

Artiklid:

"Läbi väikese kogemuse suure tundeni"

"Kuidas noored kogukonnapraktikaga Eestit paremaks teevad"

"Kogukonnpraktika aitab ühiskonda mõista"

"Kuidas õppida maailma muutma? Koolid suunavad õpilasi ühiskonda panustama"

"Kogukonnapraktika kui sild kooli ja kodanikuühiskonna vahel"

"Juba neljandat aastat kogukonnapraktika lainel"