Õppetöö

Õppenõukogu

Õppenõukogud

1. 02.10.2018 Arengukava, põhimääruse ja kodukorra arutelu

2. 26.11.2018 I trimestri kokkuvõte,

3. 12.03.2019 II trimestri kokkuvõte

4. 06.06.2019 III trimestri ja õppeaasta kokkuvõte, õpilaste tunnustamine

5. 17.06.2019 9. klassi lõpetamine, õpilaste tunnustamine

6. 20.06.2019 12. klassi lõpetamine, õpilaste tunnustamine, õppevõlgnevuste analüüs

7. 29.08.2019 Õppeaasta lõpetamine, 2018/19 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2019/20, üldtööplaani kinnitamine

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm [at] hm.ee