Koolielu

Spordikompleks


Tarvastu Gümnaasiumi spordikompleks

Spordiobjektide kasutamist reguleerib spordiobjektide kodukord.

Kodukord on leitav siit.

Spordisaali kasutamise ajakava on leitav siit. (kehtiv alates 29.01.2024)

Tarvastu Gümnaasiumi staadion

Tarvastu Gümnaasiumi staadion renoveeriti 2021. aasta sügisel. Kasutama on oodatud kõik spordihuvilised! Staadionil on kasutamiseks 300 meetri jooksuring, jõuväljak, kaugushüppe kastid, heitering, odavise, teivas- ja kõrgushüppe plats, kuulitõuke ring.

Lisainfo: kool@tarvastu.vil.ee
Direktor – 4366383
Juhiabi - 5663 2357

Staadioni kodukord:

Staadionit kasutatakse heaperemehelikult.

Staadionil ei ole lubatud sõita jalg- ja tõukerattaga, mootorsõidukitega, rulluiskudega ja muude sõiduvahenditega, välja arvatud eriloaga üritustel.

Staadionile ei tohi kaasa võtta koduloomi.

Staadionil olevat inventari ei tohi omavoliliselt ringi tõsta. Selleks annab loa juhendaja või tehakse eelnev kokkulepe  kooliga.

Staadionilt lahkudes tuleb veenduda, et maha ei jääks ülearuseid esemeid ega prügi. Tekkinud prügi tuleb kaasa võtta või visata prügikasti.

Korrarikkumise tuvastamiseks kasutatakse staadionil olevate valvekaamerate salvestisi.

Söömine ja joomine ei ole lubatud staadioni tartaankattel (v.a vesi ja spordijoogid, mis on taassuletavas pudelis).

Kõrgus- ja teivashüppematte võib kasutada ainult selleks ettenähtud võistlustel või treeningutel.

Tarvastu Gümnaasiumi kunstmuruväljak

Kunstmuruväljaku kodukord

Väljaku kasutamine toimub ainult treeninguteks, mis ei kahjusta kunstmurukatet. Võistluste läbiviimised kooskõlastatakse kooliga.

Treeningult lahkudes peab veenduma, et väljak jääks korda.

Treeninguteks ja võistlusteks väljastatud vahendid ja inventari korrasoleku eest vastutab juhendaja või ürituste läbiviija.

Kunstmuruväljakul on keelatud söömine ja joomine (v.a vesi ja spordijoogid, mis on taassuletavas pudelis).

Õpilastel on õigus kunstmuruväljakut kasutada liikumiseks ja pallimängudeks vahetundidel ja treeninguvabadel aegadel.

Tarvastu Gümnaasiumi võimla, jõusaal

Kehtiv hinnakiri võimla, jõusaali, staadioni, kunstmuruväljaku ja sauna kasutamiseks.

Ruum Tunni hind
Spordisaal 20 €
Pool saali 10 €
Spordisaal võistlusteks 30 €
Kunstmuruväljak 10 €
Staadion 20 €
Jõusaal Hind
Pilet täiskasvanutele (kord) 2 €
Kuupilet täiskasvanutele 20 €
Sauna kasutus Hind
Täisealine isik (kord) 5 €
Pensionär (kord) 3 €
Tellitud saun (1,5 tundi) 15 €

Tasuline saun avatud reedeti kell 16.00 – 19.00.

Administraator Tatjana Koltsova (tel 5322 5247) korraldab jõusaali ja sauna kasutuse vallarahva poolt ning tagab pärast õppetunde kogu võimlakompleksi sujuva igapäevase kasutamise.

Tarvastu Gümnaasiumi spordikompleks

Spordiobjektide kasutamist reguleerib spordiobjektide kodukord.

Kodukord on leitav siit.

Spordisaali kasutamise ajakava on leitav siit. (kehtiv alates 29.01.2024)

Tarvastu Gümnaasiumi staadion

Tarvastu Gümnaasiumi staadion renoveeriti 2021. aasta sügisel. Kasutama on oodatud kõik spordihuvilised! Staadionil on kasutamiseks 300 meetri jooksuring, jõuväljak, kaugushüppe kastid, heitering, odavise, teivas- ja kõrgushüppe plats, kuulitõuke ring.

Lisainfo: kool@tarvastu.vil.ee
Direktor – 4366383
Juhiabi - 5663 2357

Staadioni kodukord:

Staadionit kasutatakse heaperemehelikult.

Staadionil ei ole lubatud sõita jalg- ja tõukerattaga, mootorsõidukitega, rulluiskudega ja muude sõiduvahenditega, välja arvatud eriloaga üritustel.

Staadionile ei tohi kaasa võtta koduloomi.

Staadionil olevat inventari ei tohi omavoliliselt ringi tõsta. Selleks annab loa juhendaja või tehakse eelnev kokkulepe  kooliga.

Staadionilt lahkudes tuleb veenduda, et maha ei jääks ülearuseid esemeid ega prügi. Tekkinud prügi tuleb kaasa võtta või visata prügikasti.

Korrarikkumise tuvastamiseks kasutatakse staadionil olevate valvekaamerate salvestisi.

Söömine ja joomine ei ole lubatud staadioni tartaankattel (v.a vesi ja spordijoogid, mis on taassuletavas pudelis).

Kõrgus- ja teivashüppematte võib kasutada ainult selleks ettenähtud võistlustel või treeningutel.

Tarvastu Gümnaasiumi kunstmuruväljak

Kunstmuruväljaku kodukord

Väljaku kasutamine toimub ainult treeninguteks, mis ei kahjusta kunstmurukatet. Võistluste läbiviimised kooskõlastatakse kooliga.

Treeningult lahkudes peab veenduma, et väljak jääks korda.

Treeninguteks ja võistlusteks väljastatud vahendid ja inventari korrasoleku eest vastutab juhendaja või ürituste läbiviija.

Kunstmuruväljakul on keelatud söömine ja joomine (v.a vesi ja spordijoogid, mis on taassuletavas pudelis).

Õpilastel on õigus kunstmuruväljakut kasutada liikumiseks ja pallimängudeks vahetundidel ja treeninguvabadel aegadel.

Tarvastu Gümnaasiumi võimla, jõusaal

Kehtiv hinnakiri võimla, jõusaali, staadioni, kunstmuruväljaku ja sauna kasutamiseks.

Jõusaal Hind
Pilet täiskasvanutele (kord) 2 €
Kuupilet täiskasvanutele 20 €
Sauna kasutus Hind
Täisealine isik (kord) 5 €
Pensionär (kord) 3 €
Tellitud saun (1,5 tundi) 15 €

Tasuline saun avatud reedeti kell 16.00 – 19.00.

Administraator Tatjana Koltsova (tel 5322 5247) korraldab jõusaali ja sauna kasutuse vallarahva poolt ning tagab pärast õppetunde kogu võimlakompleksi sujuva igapäevase kasutamise.

Ruum Tunni hind
Spordisaal 20 €
Pool saali 10 €
Spordisaal võistlusteks 30 €
Kunstmuruväljak 10 €
Staadion 20 €