Tähtsad kuupäevad kevadel


TÄHTSAD KUUPÄEVAD kevad 2023

Seisuga 15.02.2023

K  15. märts                   Loovtööde kaitsmine

N  13. aprill                    12. klassi matemaatika proovieksam

L  15. aprill                    TMKK juubelikontsert-aktus

K  19. aprill                    9. klassi eesti keele proovieksam 8.15 - 11.55

N  20. aprill                   12. klassi lõpukell (TUTIPIDU)

R  21. aprill                   pannakse välja 12. klassi kooliastme hinded

24. aprill kuni 30. aprill koolivaheaeg.

E 24. aprill                 12. klassi eesti keele riigieksam

T 02. mai                    12. klassi inglise keele riigieksam (kirjalik)

K 03. mai                        12. klassi inglise keele riigieksam (suuline)

T 09. mai                         9. klassi matemaatika proovieksam 8.15 - 11.55

K 10. mai                   TMKK vastuvõtukatsed muusikaosakonda

R 12. mai                    TMKK solfedžoeksam IV klass kell 10.00 Valge Maja solfedžoklassis

K 17. mai                         12. klassi matemaatika riigieksam

E 22. mai                         10. ja 11. klassi eesti keele üleminekueksam

T 23. mai                         loovtööde, uurimistööde, praktiliste tööde kaitsmine 9.00-13.00 aulas

K 24. mai                         loovtööde, uurimistööde, praktiliste tööde kaitsmine 9.00-13.00 aulas

K 24. mai                       Üleminekuklasside palade arvestus

N 25. mai                        TMKK põhipilli eksam IV klass kell 11.00 aulas

R 26. mai                         8. klassi matemaatika üleminekueksam

E-K 29.-31.mai             riigikaitselaager (10. klass)

T  30. mai                        8. klassi eesti keele üleminekueksam

K 31. mai                        9. klassi lõpukell (TUTIPIDU)

                                   TMKK õppenõukogu                        

N 01. juuni                      9. klassi eesti keele+ matemaatika  konsultatsioon

R 2. juuni                    9. klassi eesti keele eksam aulas                            

R 02. juuni                      12. klassi koolieksam

E – T 5. – 6. juuni        TMKK kunstiosakonna praktiline õpe vanemale astmele (Suislepas)

T 06. juuni                      10. ja 11. klassi matemaatika üleminekueksam

K 07. juuni                      9. klassi matemaatika eksam - aulas

K 07. juuni                 TMKK kevadaktus-kontsert kogu koolile ja lapsevanematele

E 12. juuni                      9. klassi valikaine eksam – aulas

T 13. juuni                      9. klassi valikaine eksam (inglise keel suuline)

K 14. juuni                 üleminekuklasside AKTUS

15. juuni kuni 31. august vaheaeg.

N 15. juuni                 9. klassi lõpueksamite korduseksam (vajadusel)

R 16. juuni                     9. klassi lõpupidu kell 15.00

T 20. juuni                     12. klassi lõpupidu kell 16.00

 

 

TÄHTSAD KUUPÄEVAD kevad 2023

Seisuga 15.02.2023

K  15. märts                   Loovtööde kaitsmine

N  13. aprill                    12. klassi matemaatika proovieksam

L  15. aprill                    TMKK juubelikontsert-aktus

K  19. aprill                    9. klassi eesti keele proovieksam 8.15 - 11.55

N  20. aprill                   12. klassi lõpukell (TUTIPIDU)

R  21. aprill                   pannakse välja 12. klassi kooliastme hinded

24. aprill kuni 30. aprill koolivaheaeg.

E 24. aprill                 12. klassi eesti keele riigieksam

T 02. mai                    12. klassi inglise keele riigieksam (kirjalik)

K 03. mai                        12. klassi inglise keele riigieksam (suuline)

T 09. mai                         9. klassi matemaatika proovieksam 8.15 - 11.55

K 10. mai                   TMKK vastuvõtukatsed muusikaosakonda

R 12. mai                    TMKK solfedžoeksam IV klass kell 10.00 Valge Maja solfedžoklassis

K 17. mai                         12. klassi matemaatika riigieksam

E 22. mai                         10. ja 11. klassi eesti keele üleminekueksam

T 23. mai                         loovtööde, uurimistööde, praktiliste tööde kaitsmine 9.00-13.00 aulas

K 24. mai                         loovtööde, uurimistööde, praktiliste tööde kaitsmine 9.00-13.00 aulas

K 24. mai                       Üleminekuklasside palade arvestus

N 25. mai                        TMKK põhipilli eksam IV klass kell 11.00 aulas

R 26. mai                         8. klassi matemaatika üleminekueksam

E-K 29.-31.mai             riigikaitselaager (10. klass)

T  30. mai                        8. klassi eesti keele üleminekueksam

K 31. mai                        9. klassi lõpukell (TUTIPIDU)

                                   TMKK õppenõukogu                        

N 01. juuni                      9. klassi eesti keele+ matemaatika  konsultatsioon

R 2. juuni                    9. klassi eesti keele eksam aulas                            

R 02. juuni                      12. klassi koolieksam

E – T 5. – 6. juuni        TMKK kunstiosakonna praktiline õpe vanemale astmele (Suislepas)

T 06. juuni                      10. ja 11. klassi matemaatika üleminekueksam

K 07. juuni                      9. klassi matemaatika eksam - aulas

K 07. juuni                 TMKK kevadaktus-kontsert kogu koolile ja lapsevanematele

E 12. juuni                      9. klassi valikaine eksam – aulas

T 13. juuni                      9. klassi valikaine eksam (inglise keel suuline)

K 14. juuni                 üleminekuklasside AKTUS

15. juuni kuni 31. august vaheaeg.

N 15. juuni                 9. klassi lõpueksamite korduseksam (vajadusel)

R 16. juuni                     9. klassi lõpupidu kell 15.00

T 20. juuni                     12. klassi lõpupidu kell 16.00