Meie koolist

MTÜ Tarvastu Kool

MTÜ Tarvastu Kool on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
Ühingu eesmärgid on Tarvastu kooli arengu toetamine ja traditsioonide hoidmine ning jätkamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks:  

  • toetame õppetöö läbiviimist, õpilaste huvi- ja vaba aja tegevust;
  • toetame õpilaste omaalgatuslike tegevusi ja vabatahtlikku tööd;
  • toetame  heategevuslike ürituste organiseerimist ja korraldamist;
  • motiveerimine ja tunnustamine õpetajaid ja õpilasi;
  • kaasame lastevanemaid kooli ja õpilastega seotud tegevustesse;
  • toetame  lastevanemate ja koolis töötava personali koolituste läbiviimist;
  • pakume koolitusteenust erinevatele haridusega seotud sihtgruppidele;
  • hangime kooli toetamiseks vajalike rahalisi vahendeid  läbi erinevate avalike projektide, fondide, sponsorite ja annetuste.

Põhikiri

MTÜ Tarvastu Kool tegevused:
2015
2016
2017

Tarvastu Tragi

MTÜ Tarvastu Kool annab välja Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi stipendiumi TARVASTU TRAGI.  

Stipendium  on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi ja antakse välja kord aastas.. 
Statuut
Stipendiumi taotlusvorm

2016         DEENA MÄGER
2017         MAARJA EVERT
2018         RENEE TREI

 

EV100 laste- ja noorteprogramm

100 JÄRVE JOOKS

Eestis on üle tuhande järve, mis asuvad looduskaunites paikades. Paljude järvede ümber joostakse pikemaid või lühemaid distantse, kuid mitmed on jooksu- ja loodussõprade jaoks veel avastamata.

Meie eesmärgiks on suurendada noorte jooksuhuvi, propageerida tervislikke eluviise ja tuua noored õue liikuma.
Kutsume üles avastama erinevates maakondades uusi ja huvitavaid jooksu- ja matkaradasid ning ühendame need ühtseks sarjaks 100 JÄRVE JOOKS, mis on kingitus EV 100. sünnipäevaks.

Registreeri jooks http://www.100jarvejooks.ee/
Pane tähele ka, mis toimub järves ja selle ümber ning postita kindlasti oma jooksust fotosid, videoklippe meie FB lehele
https://www.facebook.com/100jarvejooks/

#EV100jarvejooksu

100 järve jooks sai alguse aprillis 2017 ja lõpeb augustis/septembris 2018 kõigi maakondade esindajate ühise teatejooksuga ümber Võrtsjärve.

Vaata ka https://ev100.ee/et/100-jarve-jooks

Joosusõõr ümmer Võrtsjärve

MTÜ Tarvastu Kool tegi omapoolse kingituse Eesti 100. aastapäevaks noortele suunatud liikumissarjaga 100 JÄRVE JOOKS, mis kutsus spordisõpru korraldama ja osalema jooksu/matkapäevadel oma kodukoha järvede ümber. Sarja eesmärgiks oli avastada Eesti kauneid järvi läbi sportliku võtme ja panna noored liikuma.

Esimesena sai jooksu interaktiivsele kaardile kirja 24. veebruaril 2017 perekond Kald, kes korraldas retke ümber talvise Kulli järve, millest võtsid osa kolme põlvkonna esindajad. Peagi lisandusid kaardile jooksud Eesti erinevatest paikadest: Pärnumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt, Saaremaalt, Viljandimaalt.

EV100 juubelinädalal joosti 100 kilomeetrit ümber Võrtsjärve.

Jooksusarja tippürituseks oli 25. augustil toimunud teatejooks ümber Võrtsjärve, kus kõik kohale tulnud jooksuhuvilised said anda oma panuse vabariigi sünnipäevakingitusse.

Jooksule registreerunud võistkondadesse kuulus nii algklassiõpilasi, gümnasiste kui täiskasvanuid. Kohale oli tuldud ka peredega, mitmel korral läks teatepulk jooksu ajal üle vanematelt lastele.

Seekord joosti kahelt poolt Võrtsjärve. Start anti Rannu Püha Martini kiriku juurest, kus sportlikku meeleolu aitas üles kütta ansambel SüRR. EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduseõpetaja Mart Jaansoni heasoovlike sõnade järel andis stardipaugu Viljandi valla Tarvastu piirkonna juht Mati Valli.

Teatepulk anti järgmisele jooksjale kilomeetri pikkuse teelõigu läbimise järel. Interaktiivne teatepulk võimaldas võistkonna liikumist jälgida nutiseadmetes: näha sai võistkondade asukohta ja liikumiskiirust.

Jooksu finiš oli Mustla lauluväljakul, kus sportlasi ootas medal, diplom, soe söök ja muusikaline tervitus ansamblilt Õed-Vennad Ristikheinad Vähendatud Koosseisus. Jooksjate head tuju ei rikkunud ka hooti tugevad vihmahood. Kuna Võrtsjärv ise jooksu ajal tihti silmaulatusse ei jäänud, oligi ilm sätitud selline, et vesise jooksu tunne oleks.

Aitäh kõigile abilistele ja jooksu eestvedajatele, Tarvastu Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajatele Marge Almrele ja Margus Iggale, kes teavad, et sport pole eesmärk, vaid sport on eluviis.

Suur tänu toetajatele: KÜSK, Viljandi Vallavalitsus, GKR Trade (Vitamin Well), A. Le Coq (Aura), Kommipomm, Saaremaa Delifood OÜ, Maanteeamet, Funmaker OÜ, Büroodisain OÜ, Tarvastu Gümnaasium, Mustla Rahvamaja ja hulk vabatahtlikke.

 

MTÜ Tarvastu Kool

Pildigaleriid:

https://www.flickr.com/photos/138469453@N07/sets/72157670557584917
https://www.flickr.com/photos/151679185@N03/sets/72157672879260948

Video:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3WUQMA8HTE8