Meie koolist

MTÜ Tarvastu Kool

MTÜ Tarvastu Kool on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
Ühingu eesmärgid on Tarvastu kooli arengu toetamine ja traditsioonide hoidmine ning jätkamine.


Oma eesmärkide saavutamiseks:  

 • toetame õppetöö läbiviimist, õpilaste huvi- ja vaba aja tegevust;
 • toetame õpilaste omaalgatuslike tegevusi ja vabatahtlikku tööd;
 • toetame  heategevuslike ürituste organiseerimist ja korraldamist;
 • motiveerimine ja tunnustamine õpetajaid ja õpilasi;
 • kaasame lastevanemaid kooli ja õpilastega seotud tegevustesse;
 • toetame  lastevanemate ja koolis töötava personali koolituste läbiviimist;
 • pakume koolitusteenust erinevatele haridusega seotud sihtgruppidele;
 • hangime kooli toetamiseks vajalike rahalisi vahendeid  läbi erinevate avalike projektide, fondide, sponsorite ja annetuste.

Põhikiri

MTÜ Tarvastu Kool tegevused:
2015
2016
2017

2018

2019

2020

 

Tarvastu Tragi

MTÜ Tarvastu Kool annab välja Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi stipendiumi TARVASTU TRAGI.  

Stipendium  on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi ja antakse välja kord aastas. 
Statuut
Stipendiumi taotlusvorm

2023         JÜRGEN JÄRVEKÜLA
2022         HELINA KALAMEES 
2021         RIVO ORUJÄRV
2020         INGANORA MAKKO
2019         ANNABEL KÕVA
2018         RENEE TREI
2017         MAARJA EVERT
2016         DEENA MÄGER


 

Oma eesmärkide saavutamiseks:  

 • toetame õppetöö läbiviimist, õpilaste huvi- ja vaba aja tegevust;
 • toetame õpilaste omaalgatuslike tegevusi ja vabatahtlikku tööd;
 • toetame  heategevuslike ürituste organiseerimist ja korraldamist;
 • motiveerimine ja tunnustamine õpetajaid ja õpilasi;
 • kaasame lastevanemaid kooli ja õpilastega seotud tegevustesse;
 • toetame  lastevanemate ja koolis töötava personali koolituste läbiviimist;
 • pakume koolitusteenust erinevatele haridusega seotud sihtgruppidele;
 • hangime kooli toetamiseks vajalike rahalisi vahendeid  läbi erinevate avalike projektide, fondide, sponsorite ja annetuste.

Põhikiri

MTÜ Tarvastu Kool tegevused:
2015
2016
2017

2018

2019

2020

 

Tarvastu Tragi

MTÜ Tarvastu Kool annab välja Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi stipendiumi TARVASTU TRAGI.  

Stipendium  on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi ja antakse välja kord aastas. 
Statuut
Stipendiumi taotlusvorm

2023         JÜRGEN JÄRVEKÜLA
2022         HELINA KALAMEES 
2021         RIVO ORUJÄRV
2020         INGANORA MAKKO
2019         ANNABEL KÕVA
2018         RENEE TREI
2017         MAARJA EVERT
2016         DEENA MÄGER