Oluline

Algas vastuvõtt Tarvastu Gümnaasiumi 10. klassi 10. juuni Administrator


10. juunist kuni 20. juunini saab esitada avaldusi 10. klassi õppima asumiseks alates 2024/2025 õppeaastast.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata kooli e-posti aadressile: kool@tarvastu.vil.ee. Koolis võetakse avaldusi vastu tööpäevadel 8.00 – 15.00.

Avalduse vorm on leitav kooli kodulehelt taotluste alt või klõpsates siia.

Laekunud avalduste põhjal lepitakse kokku vestluste ajad. Vestlused toimuvad alates 17. juunist 2024.

Vestlusele võtta kaasa järgmised dokumendid:

Sisseastuja isikut tõendav dokument või sünnitunnistus
Põhikooli lõputunnistus
9. klassi klassitunnistus
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik täita ka koolis)
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Ajavahemikul 19. – 26. august 2024 toimub täiendav vastuvõtt. Koolis võetakse avaldusi vastu tööpäevadel 19. august kuni 26. august kell 8.00 – 12.00.

Lisainfo:
direktor@tarvastu.vil.ee

10. juunist kuni 20. juunini saab esitada avaldusi 10. klassi õppima asumiseks alates 2024/2025 õppeaastast.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata kooli e-posti aadressile: kool@tarvastu.vil.ee. Koolis võetakse avaldusi vastu tööpäevadel 8.00 – 15.00.

Avalduse vorm on leitav kooli kodulehelt taotluste alt või klõpsates siia.

Laekunud avalduste põhjal lepitakse kokku vestluste ajad. Vestlused toimuvad alates 17. juunist 2024.

Vestlusele võtta kaasa järgmised dokumendid:

Sisseastuja isikut tõendav dokument või sünnitunnistus
Põhikooli lõputunnistus
9. klassi klassitunnistus
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik täita ka koolis)
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Ajavahemikul 19. – 26. august 2024 toimub täiendav vastuvõtt. Koolis võetakse avaldusi vastu tööpäevadel 19. august kuni 26. august kell 8.00 – 12.00.

Lisainfo:
direktor@tarvastu.vil.ee