Uudised

Info TMKK 2019/2020 õppeaasta lõpetamise kohta! 14. mai Administraator


Muusikaosakonnas

Kõikides klassides toimub distantsõpe õppeaasta lõpuni, s.o 09.06.2020.

III trimestri ja aastahinded pannakse välja reedel, 29. mail.

III trimestri hinded võivad olla numbrilised või „arvestatud/mittearvestatud“.

Hindelist palade arvestust ei toimu.

7. klassi õpilastel on solfedžo kokkuvõttev töö õpetajaga kokkulepitud ajal distantsõppe vormis. Pilliõpe arvestatakse distantsõppe õpitulemuste põhjal.

4. ja 7. klassi lõpetamine toimub 10. juunil, lõpetamise vorm selgub hiljem.

 

Kunstiosakonnas

Kõikidel kursustel toimub distantsõpe õppeaasta lõpuni, s.o 09.06.2020.

III trimestri ja aastahinded pannakse välja reedel, 29. mail.

2. ja 4. kursusel lõputööde kaitsmisi ei toimu. Kooliastme lõpetamine toimub õppeaasta tööde põhjal.

Muusikaosakonnas

Kõikides klassides toimub distantsõpe õppeaasta lõpuni, s.o 09.06.2020.

III trimestri ja aastahinded pannakse välja reedel, 29. mail.

III trimestri hinded võivad olla numbrilised või „arvestatud/mittearvestatud“.

Hindelist palade arvestust ei toimu.

7. klassi õpilastel on solfedžo kokkuvõttev töö õpetajaga kokkulepitud ajal distantsõppe vormis. Pilliõpe arvestatakse distantsõppe õpitulemuste põhjal.

4. ja 7. klassi lõpetamine toimub 10. juunil, lõpetamise vorm selgub hiljem.

 

Kunstiosakonnas

Kõikidel kursustel toimub distantsõpe õppeaasta lõpuni, s.o 09.06.2020.

III trimestri ja aastahinded pannakse välja reedel, 29. mail.

2. ja 4. kursusel lõputööde kaitsmisi ei toimu. Kooliastme lõpetamine toimub õppeaasta tööde põhjal.