Uudised

Meediaõpetus II kooliastmes 18. juuni Administraator


Teist aastat toimuvad meie kooli II kooliastmes meediatunnid.

Neljanda klassi õpilased õppisid iseseisvalt meedias orienteeruma ja leidma internetist vajalikku teavet. Õpilased said teadmisi erinevatest meediatekstide funktsioonidest ja ehitusest ning oskuse koostada erinevaid meediatekste. Õppeaasta lõpuks valmis klassil oma ajaleht MEIE KLASSI LOOD.

Viiendate klasside õpilased õppisid tundma ja eristama erinevaid raadiožanre: uudis, kommentaar, intervjuu, vestlussaade, reportaaž ja kuuldemäng. Õpilased said teadmisi, kuidas otsida õppetööks sobivaid helifaile, samuti oskuse ise helifaili luua, salvestada ja oma töödes kasutada. Juunis toimus õppepäev Türi Ringhäälingumuuseumis.

Õppeaasta lõpuks sai mõlema klassiga salvestatud kuuldemäng ja lisaks ka uudistesaade.

UUDISED

KUULDEMÄNG 

 

                                                           Õpetaja H. Ojarand

Teist aastat toimuvad meie kooli II kooliastmes meediatunnid.

Neljanda klassi õpilased õppisid iseseisvalt meedias orienteeruma ja leidma internetist vajalikku teavet. Õpilased said teadmisi erinevatest meediatekstide funktsioonidest ja ehitusest ning oskuse koostada erinevaid meediatekste. Õppeaasta lõpuks valmis klassil oma ajaleht MEIE KLASSI LOOD.

Viiendate klasside õpilased õppisid tundma ja eristama erinevaid raadiožanre: uudis, kommentaar, intervjuu, vestlussaade, reportaaž ja kuuldemäng. Õpilased said teadmisi, kuidas otsida õppetööks sobivaid helifaile, samuti oskuse ise helifaili luua, salvestada ja oma töödes kasutada. Juunis toimus õppepäev Türi Ringhäälingumuuseumis.

Õppeaasta lõpuks sai mõlema klassiga salvestatud kuuldemäng ja lisaks ka uudistesaade.

UUDISED

KUULDEMÄNG 

 

                                                           Õpetaja H. Ojarand

5_h_uudised
5_h_uudised