Uudised

Tarvastu Gümnaasiumi 12. klass osaleb Viljandi Noorte Tugila programmis „Tugilad koolidesse“ 10. september Administraator

Viljandi Noorte Tugila pakub tuge neile noortele, kes ei õpi, ei tööta või vajavad abi ja suunamist oma valikute tegemisel. Tarvastu Gümnaasiumi 12. klass on suurepärane sihtgrupp, sest just neil tuleb juba kevadel langetada otsus, kuidas oma tulevik kujundada.


Programmi „Tugilad koolidesse“ koostöökohtumised toimuvad septembrist detsembrini ning põhifookus kohtumistel on tuleviku planeerimisel. Kohtumiste käigus saavad noored oma tulevikku visualiseerida ning teada kust ja millist infot otsida. Nad saavad mõelda tulevikus vaja minevatele oskustele ja teadmistele ning arutleda noorte vaimse tervise teemadel – mis see on ja kuidas hoida iseennast tervena.

Neljast kohtumisest kolm toimuvad klassiga personaalselt nende koolis ning üks kohtumine toimub Viljandi Avatud Noortetoas, kuhu on oodatud kõik programmis osalejad koos juhendajatega. Lisaks Tarvastu Gümnaasiumi abiturientidele osalevad programmis Viljandi Kesklinna Kooli, Heimtali Põhikooli ja Kalmetu Põhikooli lõpuklassid.

Programmi „Tugilad koolidesse“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames

 

                                                                         

           Liis Lääts, Programmijuht ja Viljandi Noorte Tugila noorsootöötaja

                                                                                                   

                                                                                                   

Programmi „Tugilad koolidesse“ koostöökohtumised toimuvad septembrist detsembrini ning põhifookus kohtumistel on tuleviku planeerimisel. Kohtumiste käigus saavad noored oma tulevikku visualiseerida ning teada kust ja millist infot otsida. Nad saavad mõelda tulevikus vaja minevatele oskustele ja teadmistele ning arutleda noorte vaimse tervise teemadel – mis see on ja kuidas hoida iseennast tervena.

Neljast kohtumisest kolm toimuvad klassiga personaalselt nende koolis ning üks kohtumine toimub Viljandi Avatud Noortetoas, kuhu on oodatud kõik programmis osalejad koos juhendajatega. Lisaks Tarvastu Gümnaasiumi abiturientidele osalevad programmis Viljandi Kesklinna Kooli, Heimtali Põhikooli ja Kalmetu Põhikooli lõpuklassid.


Programmi „Tugilad koolidesse“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames

 

                                                                         

           Liis Lääts, Programmijuht ja Viljandi Noorte Tugila noorsootöötaja