Õppetöö

 

Tarvastu Gümnaasiumi õppenõukogu tegevus 2017/2018

 

Õppenõukogu korraldab, analüüsib ja  hindab kooli õppe- ja kasvatustegevust, teeb kooli juhtimiseks vajalikke otsuseid (PGS § 72 lg 1).

Õppenõukogu liikmed on kooli pedagoogid, õpilasesinduse esindaja

(PGS § 72 lg 2).

 

õppenõukogu nr 1,  7. septembril 2017

õppenõukogu nr 2,  28. septembril 2017

õppenõukogu nr 3,  11. oktoobril 2017

õppenõukogu nr 4,  27. novembril 2017

õppenõukogu nr 5,  20. veebruaril 2018

õppenõukogu nr 6,  21. veebruaril 2018

õppenõukogu nr 7,  28. mail 2018

õppenõukogu nr 8,  11. juunil 2018

õppenõukogu nr 9,  19. juunil 2018

õppenõukogu nr 10,  22. juunil 2018

õppenõukogu nr 11,  30. augustil 2018