Tarvastu Muusika- ja Kunstikool

HoolekoguTarvastu Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu alates 26. maist 2022 (Viljandi Vallavolikogu otsus nr 65)

 1. Regina Reelend - lastevanemate esindaja
 2. Jelena Jasnova - lastevanemate esindaja
 3. Merle Mets - õppenõukogu esindaja (muusikaosakond)
 4. Kälina Savka (õppenõukogu esindaja (kunstiosakond)
 5. Helina Kalamees - õpilaste esindaja
 6. Deena Mäger - vilistlaste esindaja (aseesimees)
 7. Aili Anderson - kooli toetava organisatsiooni esindaja (esimees)
 8. Kairi Kärner - kooli pidaja esindaja

Hoolekogu 7. septembril 2022 koosolekul valiti hoolekogu esimeheks Aili Anderson ja aseesimeheks Deena Mäger.

Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu alates 26. maist 2022 (Viljandi Vallavolikogu otsus nr 65)

 1. Regina Reelend - lastevanemate esindaja
 2. Jelena Jasnova - lastevanemate esindaja
 3. Merle Mets - õppenõukogu esindaja (muusikaosakond)
 4. Kälina Savka (õppenõukogu esindaja (kunstiosakond)
 5. Helina Kalamees - õpilaste esindaja
 6. Deena Mäger - vilistlaste esindaja (aseesimees)
 7. Aili Anderson - kooli toetava organisatsiooni esindaja (esimees)
 8. Kairi Kärner - kooli pidaja esindaja

Hoolekogu 7. septembril 2022 koosolekul valiti hoolekogu esimeheks Aili Anderson ja aseesimeheks Deena Mäger.