Raamatukogu

 

Raamatukogu ülesanded:

  • varustada õpetajaid ja õpilasi vajaliku õppematerjali ning mitmesuguse täiendava informatsiooniga;
  • säilitada ja teha kooliperele kättesaadavaks infokandjad, arendada õpilaste iseseisva õpitöö oskusi ja lugemishuvi, süvendada interneti kasutamise oskusi;
  • toetada uurivat ja aktiivset õppeviisi, võimet paindlikult ja kriitiliselt mõelda;
  • pakkuda nii õpilastele kui kooli töötajaile võimalusi iseseisvaks tööks, uurimuste ja referaatide ettevalmistamiseks ja lugemiseks;.

Raamatukogu avatud

Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni 8.00 - 15.00.

Kooli raamatukogu andmebaas on kättesaadav www.lugeja.ee.