Hoolekogu

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Viljandi Vallavalitsuse 29. novembri 2022 korraldusega nr 826 "Tarvastu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine."

Rainis Liir lastevanemate esindaja, esimees
Tarmo Arak kooli pidaja esindaja
Kalle Nukka lastevanemate esindaja
Raul Reelend lastevanemate esindaja, aseesimees
Sille Leenurm lastevanemate esindaja
Haivo Kiriland lastevanemate esindaja
Gerli Mirka lastevanemate esindaja
Valmar Haava lastevanemate esindaja
Kersti Vunder õppenõukogu esindaja
Aive Kaldra õppenõukogu esindaja
Kadri Õmblus vilistlaste esindaja
Anne Kirsipuu kooli toetava organisatsiooni esindaja
Tauno Kobin õpilasesinduse esindaja
Andre Lillepuu õpilasesinduse esindaja