Meie koolist

MTÜ Mõõgavennad

 


MTÜ Mõõgavennad on Tarvastu Gümnaasiumi juures tegutsev vabatahtlikkuse alusel ühinenud organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühendus kasvas välja Tarvastu Gümnaasiumi rollimänguringist ja selle tegevus on suunatud rollimängu arendamisele ning populariseerimisele õpilaste seas. 

Ühingu põhieesmärkideks on:

  • noortele uue vaba aja veetmise võimaluse pakkumine Viljandi vallas,
  • noorte sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Viljandi vallas,
  • noorte omaalgatuse ja koostöö kogemuste pakkumine,
  • uute oskuste ja kogemuste omandamise võimaldamine. 

 

Põhikiri

 

MTÜ Mõõgavennad tegevused

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Videod:

Kevin Kohjus, Viirus

https://www.youtube.com/watch?v=kbATSjL3cns

https://www.youtube.com/watch?v=K3YL0FjQUMQ

 

 

               

 

 

 

 

MTÜ Mõõgavennad on Tarvastu Gümnaasiumi juures tegutsev vabatahtlikkuse alusel ühinenud organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühendus kasvas välja Tarvastu Gümnaasiumi rollimänguringist ja selle tegevus on suunatud rollimängu arendamisele ning populariseerimisele õpilaste seas. 

Ühingu põhieesmärkideks on:

  • noortele uue vaba aja veetmise võimaluse pakkumine Viljandi vallas,
  • noorte sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Viljandi vallas,
  • noorte omaalgatuse ja koostöö kogemuste pakkumine,
  • uute oskuste ja kogemuste omandamise võimaldamine. 

 

Põhikiri

 

MTÜ Mõõgavennad tegevused

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Videod:

Kevin Kohjus, Viirus

https://www.youtube.com/watch?v=kbATSjL3cns

https://www.youtube.com/watch?v=K3YL0FjQUMQ