Õpilased

 

2022/2023. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 9 õpilast (põhipillideks klaver (7), akordion (1), viiul (1), kunstiosakonna põhiõppes 32 õpilast.

 

Õppeaasta kestel õppima asuja arvatakse kooli nimekirja uue kuu esimesest kuupäevast.
Õpilase koolist väljaarvamine õppeaasta kestel vormistatakse jooksva kuu 30. kuupäeval (sest jooksva kuu eest on õppetasu arve väljastatud).
 

Õpilaste arv 2022/2023. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 31. märts 2023:

muusikaosakonnas kokku 37 õpilast

- põhiõppes 29 ja lisa-aastal 2, eelkoolis 6

kunstiosakonnas kokku 71 õpilast

- põhiõppes 58, eelkoolis 12, lisa aastal 1

 

Kokku muusika- ja kunstikoolis 108 õpilast. Nendest 8 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 100.