Õpilased

 

2018/2019. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 9 õpilast (neljal lapsel põhipilliks klaver, kolmel kitarr, ühel viiul ja ühel akordion)

Õpilaste arv 2018/2019. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 11. oktoober 2018:

muusikaosakonnas 44 õpilast

- põhiõppes 37 ja lisa-aastal 1, eelkoolis 6

kunstiosakonnas 78 õpilast

- põhiõppes 66, eelkoolis 12

16 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega õpilaste arv Eesti Hariduse Infosüsteemis on 106