Õpilased

 

2018/2019. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 9 õpilast (neljal lapsel põhipilliks klaver, kolmel kitarr, ühel viiul ja ühel akordion)

Õpilaste arv 2018/2019. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 28. detsember 2018:

muusikaosakonnas 44 õpilast

- põhiõppes 35 ja lisa-aastal 2, eelkoolis 7

kunstiosakonnas 78 õpilast

- põhiõppes 65, eelkoolis 13

16 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega õpilaste arv Eesti Hariduse Infosüsteemis on 106