Õppetöö

Tugiteenused

Koolis töötavad täiskohaga sotsiaalpedagoog ja eripedagoog.
Tegutsevad funktsionaalse lugemisoskuse rühmad 4. – 6. klassi õpilastele.
Vajadusel rakendatakse õpilaste toetamiseks tugiõppe tunde.
 
Viljandimaa Rajaleidja Keskuse kontaktid:
aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi
tel: 5886 0715
koduleht: rajaleidja.ee/viljandimaa
facebook.com/groups/ViljandimaaRajaleidja
 
Sotsiaalpedagoog
Kooli sotsiaalpedagoogi põhiülesanded:
  • tegeleb kooli kasvatustöös tekkinud raskemate probleemsete situatsioonide lahendamisega;
  • abistab klassijuhatajat koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega seotud probleemide lahendamisel;
  • teeb koostööd kooli juhtkonnaga, õpetajatega ning koolitöötajatega kooli igapäevatöö ja arengu planeerimisel, kujundamisel, osaleb kooli arendustegevuses
  • teeb koostööd teiste haridus-, meditsiini ja korrakaitseasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga;
  • vajadusel suunab õpilase abi saamiseks vastava spetsialisti juurde;
  • nõustab probleemseid õpilasi ja nende vanemaid (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus, pereprobleemid, konfliktid sõpradega, hirmud jne);
  • nõustab õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
  • abistab klassijuhatajat probleemsete laste iseloomustuste koostamisel;
  • nõustab uusi õpilasi koolielu puudutavates küsimustes ja aitab ennetada edasiste probleemide teket.
Pikapäevarühm 2018/19 II poolaasta
Klass
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1.
HA
13-16
HA
12-16
HA
13-16
HA
12-16
HA
12-16
2.
KP
14-15
AP
13-15
AP
13-15
AP
13-15
HA
12-16
3. h
HO
14-15
HO
14-15
HO
13-15
HO
14-15
HA
13-16
3. i
IN
14-15
IN
13-15
IN
14-15
IN
14-15
HA
13-16
4.
EV
13-15
EV
13-15
EV
14-15
EV
13-15
HA
13-16
5.
LH
14-15
LH
13-15
LH
14-15
LH
14-15
HA
14-16
HA – Hiie Allikas; KP – Kairi Pahtmann; AP – Aino Pedai; HO – Haja Ojarand;
IN – Imbi Napritson; EV – Evi Vilu; LH – Liia Hallik