Plokkflöödiring

Plokkflöödiringis õpitakse mängima plokkflööti. Osaleda võivad kõik soovijad. Lisaks mänguvõtetele saadakse muusikalisi algteadmisi ka noodi- ja rütmiõpetusest. Arendatakse kuulamis- ja  koosmänguoskust. 

Plokkflöödiringi juhendaja on Tiina Lillepuu.