Õpilasesindus

Õpilasesindus tegeleb kõikide õpilaselu puudutavate küsimustega. Tehakse ettepanekuid koolielu paremaks muutmiseks. Lisaks aidatakse organiseerida koolielu mitmekesisemaks muutvaid sündmusi.

Õpilasesinduse tööst saavad osa võtta õpilased alates 6. klassist.

Õpilasesinduse koosseis 2023/2024. õppeaastal:

 

Juhendaja on Deena Mäger.