Rahvatants

Rahvatantsuringi eesmärk on pakkuda õpilastele võimalusi oma tantsuliste oskuste arendamiseks, kujundada õpilastes meeskonnatöö oskusi, arendada kohusetunnet ja hoolimist, osaleda vabariiklikul tantsupeol, rikastada esinemistega kooli ja valla üritusi. Rahvatantsuringis osaleb kaks gruppi tantsijaid.

6. - 8. klassi rahvatantsujuhendaja on Deena Mäger.

9. - 12. klassi rahvatantsujuhendaja on Kersti Vunder.